فرم افتتاح حساب در لیرونکس

YYYY slash MM slash DD
Accepted file types: jpg, gif, png, Max. file size: 1 GB.
لطفا تصویر کارت ملی خود را و یا تصویر پاسپورت خود را آپلود کنید.

Accepted file types: jpg, gif, png, Max. file size: 1 GB.
لطفا مدرک محل سکونت/قبض آب،برق و یا تلفن خود را آپلود کنید.
Back to top button